top of page

Werkgevers en Organisaties

Een werknemer met autisme kan een van de peilers van het bedrijf zijn. Vaak beschikt hij of zij over vaardigheden en kennis die niet veel werknemers hebben, maar het autisme maakt ze ook kwetsbaar. 

Het lijkt soms niet mogelijk om deze werknemer te behouden,  dat zou verschrikkelijk jammer zijn, voor het bedrijf en voor de werknemer.

 

2 wayautcoaching kan door haar jarenlange ervaring vanuit een ander perspectief naar de situatie kijken. Er is dan vaak meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht. In een vrijblijvend gesprek kunnen de mogelijkheden worden besproken.

Voor  bedrijven en organisatie kan 2 wayautcoaching maatwerk bieden met  trainingen in het omgaan met klanten en personeelsleden met autisme. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden bespreekbaar van een workshop of lezing tot een training van meerdere dagdelen , toegesneden op  uw bedrijf  en situatie. 

Neem contact op voor een vrijblijvend  gesprek over de mogelijkheden die 2 wayautcoaching kan bieden

bottom of page